Η Δομή του Εκπαιδευτικού μας προγράμματος

Στον παιδικό σταθμό εφαρμόζουμε πρόγραμμα με σκοπό την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας ενώ στο Νηπιαγωγείο το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων είναι βασισμένο στο νέο διαθεματικό (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με κατευθύνσεις:

Γλώσσα
Προφορική επικοινωνία (ομιλία – ακρόαση)
Γραπτός λόγος (ανάγνωση – γραφή)

Μαθηματικά
Έννοια αριθμών – χωροχρονικές σχέσεις – οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων

Μελέτη περιβάλλοντος
Διεύρυνση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Δημιουργία – Έκφραση
Εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, φυσική αγωγή, κουκλοθέατρο

Τεχνολογία
Ηλεκτρονικός υπολογιστής (γνωριμία, χρησιμότητα, χειρισμός)

Προετοιμασία για την μετάβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.