Δραστηριότητες

  • Ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και μαθηματικών εννοιών
  • Θεατρικό παιχνίδι – Παντομίμα – Κουκλοθέατρο – Δραματοποίηση
  • Μουσικοκινητική αγωγή μέσα από παιχνίδια συγχρονισμού της μουσικής και της κίνησης
  • Αισθητική αγωγή και καλλιέργεια της φαντασίας με την αξιοποίηση διαφόρων υλικών σε διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες
  • Περιβαλλοντική αγωγή όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται το περιβάλλον.
  • Ελεύθερο παιχνίδι ώστε το παιδί να έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει και να εκφραστεί ελευθέρα
  • Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα