Το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα

Εμείς στον παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο «ΝΤΟΝΑΛΝΤ» δίνουμε τις ευκαιρίες στα παιδιά να ικανοποιήσουν την εξερευνητική τους διάθεση, ενώ επαγγελματίες και έμπειροι παιδαγωγοί τα παρακολουθούν και τους δημιουργούν κίνητρα για να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας ευθύνες, βιώνοντας προκλήσεις και επιτυχίες.

Η καθημερινή ζωή στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο μας, προσφέρει στα παιδιά πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία.

Δίνει ακόμα τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία με άλλα παιδιά και ενήλικες.

Η μάθηση στην προσχολική ηλικία αποτελεί τον βασικό άξονα του προγράμματος που ακολουθούμε στον παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο «ΝΤΟΝΑΛΝΤ».

Από αυτή την άποψη, η έννοια της καλλιέργειας ως ενεργής μάθησης είναι κάτι περισσότερο από τη συσσώρευση γνώσεων και την εξάσκηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι μέρος μιας συνολικής κοινωνικοπαιδαγωγικής αντίληψης.