Τμήματα

Στο παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο “ΝΤΟΝΑΛΝΤ” λειτουργούν τα εξής τμήματα:

  • Προ-προνήπια ηλικίας από 2,5 έως 3,5 ετών.
  • Προ-νήπια ηλικίας 3,5 έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Νηπιαγωγείου ηλικίας 5-6 ετών

Όλα τα τμήματα είναι ολιγομελή και έχουν ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας.