Το Έργο της παιδαγωγού       

Έργο της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας του παιδικού σταθμού – νηπιαγωγείου «Ντόναλντ» είναι να σχεδιάζει και οργανώνει την καθημερινή ζωή, να δίνει κίνητρα για διάφορα παιχνίδια.

Να σχεδιάζει και ολοκληρώνει προγράμματα και να δημιουργεί το πλαίσιο για την πραγματοποίηση των στόχων, με τρόπο που να παρέχει στα παιδιά υποστήριξη και να προάγει την καλλιέργειά τους.

Ο συνδυασμός όλων αυτών οδηγεί σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και δράσεων, που είναι σημαντικά για τη σημερινή και τη μελλοντική ζωή όλων των παιδιών.

Δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα παιδιά και ενήλικες.