17η Νοέμβρη … εδώ Πολυτεχνείο

Ήταν μια λέξη μοναχά Ελευθερία…

…κι ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά!!!